Ekonomisk Hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet kommunerna som vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden till kommuninvånarna. Ekonomisk stabilitet skapar möjlighet att göra långsiktiga investeringar samt erbjuda stabila och konkurrenskraftiga priser till våra kunder.