Hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Brundtlandkommissionen

Trygg värme bas

Miljömässig hållbarhet

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda klimat- och resurseffektiva energilösningar för värme och kyla. Som energileverantör har vår verksamhet påverkan på den lokala och globala miljön, framförallt från vår...

Läs mer
Trygg värme bas

Social hållbarhet

Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och...

Läs mer
Trygg värme bas

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet kommunerna som vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden...

Läs mer