Prisexempel

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2020 års prislista Bas, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 54 318 20 680 33 638
193 130 033 48 880 81 153
500 330 560 120 320 210 240
1 000 655 480 235 000 420 480

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 57 138 23 500 33 638
193 137 553 56 400 81 153
500 355 940 145 700 210 240
1 000 708 840 288 360 420 480

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 54 318 20 680 33 638
193 130 033 48 880 81 153
500 327 740 117 500 210 240
1 000 646 080 225 600 420 480