Energideklarationen visar hur mycket energi som används till värme, el, varmvatten och komfortkyla. Fastigheten tilldelas en energiklass mellan A-G, där A har bättre energiprestanda än rådande energikrav på nybyggda hus, medan klass C motsvarar dagens krav.

Genom att anlita SFAB för att göra din energideklaration får du en trygg partner, som dessutom kan genomföra de åtgärder vi identifierar i din fastighet.

Kontakta oss