Vårt erbjudande

Trygg värme bas

Fjärrvärme

Fjärrvärme är klimatsmart, tryggt och enkelt. SFAB's fjärrvärmenät går genom Huddinge, Botkyrka och Salem och förser 2/3 av invånarna med värme och varmvatten.

Läs mer
Trygg värme bas

Fjärrkyla

Fjärrkyla handlar om i stort sett samma teknik som för fjärrvärme. Därför går det att utnyttja en samverkan av projektering, drift, skötsel och övervakning. Det kan vara praktiskt för den som redan får sin värme från oss.

Läs mer
Trygg värme bas

Energitjänster

Vi hjälper fastighetsägare med olika typer av tjänster såsom energioptimering och energideklaration.

Läs mer
Trygg värme bas

Serviceavtal

Med ett serviceavtal för din fjärrvärmecentral får du flera förmåner som ökar tryggheten och förenklar din vardag.

Läs mer
Trygg värme bas

Byta fjärrvärmecentral

Genom att byta till en modern fjärrvärmecentral får du med största sannolikhet en effektivare och jämnare energiförbrukning.

Läs mer