Södertörns Fjärrvärme och Castellum i Stockholm AB fullföljer samarbetet i Smista

Pressmeddelande

Södertörns Fjärrvärme har just slutit avtal med Castellum avseende fjärrvärme i Smista.  

Området är beläget i direkt anslutning till motorvägen E4/E20 i södra Stockholm och är ett av Castellums stora och viktiga utvecklingsprojekt med fokus på bilhandel.

”Fastigheten Spejaren 4 är det femtonde och sista projektet i vår utveckling av Smista", säger Olle Wärvik, fastighetsutvecklare på Castellum. "Byggnaden planeras omfatta ca 25 000 kvm och kommer att innehålla verksamheter som inriktas mot bilhandel och service", fortsätter Olle.

”Vi är jätteglada att vi nu har kunnat sluta avtal för fjärrvärme för även den sista etappen i Smista. Det känns väldigt bra att få leverera tillförlitlig och miljöriktig energi till flertalet fastigheter i området. Detta innebär att det blir enkelt och tryggt för våra kunder på plats. Vi vet också att både fastighetsägare som Castellum och näringsidkarna i området är måna om att hitta hållbara och effektiva lösningar både vad gäller byggnation och drift” säger Malin Nyberg, ansvarig säljare på Södertörns Fjärrvärme.

Ett av Castellums åtaganden inom hållbarhet är att bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära modeller, vilket val av fjärrvärme är ett tydligt och gott exempel på.

”Kunderna uppskattar denna typ av hållbara val. I Smista är det dessutom praktiskt och ekonomiskt hållbart att ansluta till redan befintligt fjärrvärmenät”, avslutar Olle Wärvik. 

---

Kontakt

Sara Jängnemyr, Marknadskommunikatör, Södertörns Fjärrvärme AB
Email: sara.jangnemyr@sfab.se
Tel 08-534 70 522
www.sfab.se

Kristian Pamp, Affärsområdeschef, Castellum
Email: kristian.pamp@castellum.se
Tel 08-602 33 49

Läs mer här (extern länk)