Nyhetsbrev 2018-10-30

Hej!

Nyligen publicerade FN:s klimatråd sin rapport som säger att uppvärmningen av jorden bör begränsas till 1,5 grader. Utan åtgärder kommer uppvärmningen att bli högre, men med klimatfrågan högt på dagordningen inom både politik och näringsliv – och inte minst hos oss som privatpersoner – kan vi nå målen.

Samarbete är modellen som kan bidra till att vi blir bättre på att hushålla och återvinna, och därmed minska takten på jordens uppvärmning. Inom fjärrvärmen skapar vi samarbeten som bidrar till att vi kan nyttja våra ändliga resurser i ett mer hållbart kretslopp, som en del i den cirkulära ekonomin.

Fjärrvärmesystemet har en god inverkan på hur vi förflyttar oss uppåt i den sk. avfallstrappan. Det är en avfallshierarki initierad av EU, vilken även styr hur avfallet tas omhand här i Sverige.

Titta gärna närmare på trappan och fjärrvärmens positiva påverkan.

Med vänliga hälsningar
Anna Josefsson
Vd, Södertörns Fjärrvärme AB