Nyhetsbrev 2018-09-18

Hej!

Så här strax efter valet kan vi konstatera att klimatfrågan fortsätter att vara en av våra största samhällsutmaningar. Att ställa om till en mer cirkulär och hållbar ekonomi är ett arbete som behöver drivas oavsett partitillhörighet.

På Södertörns Fjärrvärme har vi arbetat successivt under många år med att fasa ut de fossila bränslena ur produktionen och återvinna befintligt energiinnehåll. Idag är det endast 0,6 procent fossila bränslen kvar. Det gör fjärrvärmen till en klimatsmart och långsiktigt hållbar tjänst i en cirkulär ekonomi.

Läs här om hur vi får ut både grön värme, el och kyla.

Med vänliga hälsningar
Anna Josefsson
Vd, Södertörns Fjärrvärme AB