Nyhetsbrev 2017-12-06

Hej!

Att det byggs i Södertörnsområdet märker nog de flesta av. Det vi ser är en del av Stockholms stadsledningskontors arbete med ”Vision 2040” med ambitionen att skapa en stad som håller samman, är klimatsmart samt ekonomiskt och demokratiskt hållbar.Tankarna speglas i många av de byggen som pågår just nu i våra leveranskommuner Huddinge, Botkyrka och Salem.

Här kan du läsa om Tingstorget – en förnyad stadsdel i Alby med höga krav på hållbarhet, både ekologiskt och ekonomiskt; där fjärrvärmen varit en del i den hållbara planeringen.

Ann-Cathrin Eklund 
Chef Marknad & Omvärld
Södertörns Fjärrvärme