Nyhetsbrev 2017-10-24

Hej!

Nu när höstkylan och frosten kommer får vi ett ökat behov av värme och el. Fjärrvärme är navet i ett konstant kretslopp som tar vara på spillet från samhället och omvandlar det till hållbar energi.

Det är inte bara i våra bostäder och företagslokaler som fjärrvärmen skapar bra klimat. I Huddinge simmar tusentals exotiska koifiskar runt i odlingsdammar som behöver stabil värme när kylan kommer.– Fjärrvärmen fungerar perfekt för mig. Utan den hade vi aldrig kunnat driva vår verksamhet så framgångsrikt och kunna erbjuda koiälskare landet runt de allra finaste exemplaren säger Lasse Nordström, som odlat upp koifiskar halva sitt liv.

Läs mer om hur koifiskarna frodas i Huddinge.

Ann-Cathrin Eklund 
Chef Marknad & Omvärld
Södertörns Fjärrvärme