IoT förenklar fjärrvärmemätning

Publicerad på VVS-forum 2018-05-09.

Det största projektet i Europa med smarta värmemätare genomförs nu i 400 villor söder om Stockholm. Internet-of-Things gör mätning och underhåll enklare och billigare.

Under våren får de 400 fjärrvärmeanslutna villorna i Salem nya mätare med inbyggd LoRa-teknik. Det är första gången tekniken används till fjärrvärme i så stor omfattning.

Mätarna i husen skickar data via radiofrekvens (trådlöst) flera gånger per dygn till en central router, kallad gateway.

Denna är placerad på en garagevägg mitt i villaområdet och har över en mils räckvidd.

Läs mer här (extern länk)