Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2021-01-28 08:00 2021-01-28 10:00
Avtal Fastighet Mätaradress
00682.01 Kv Karpen 11 Lindhovsvägen 46
00763.02 Rödingen 1 Vinkelbacken 1 
00758.02 Rödingen 4 Vinkelbacken 7
00762.01 Rödingen 7 Vinkelbacken 13 
00757.03 Rödingen 2 Vinkelbacken 3
04424.01 Siken 3 Vinkelbacken 8
00686.01 Vretarna 1 Lindhovsvägen 31-75 Vretarna
00687.01 Vitlingen 3-33 Lindhovsvägen 81-141, Vretarna