Driftinformation

Ibland måste vi utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det kan t ex vara anslutning av ny kund, lagning av läcka eller underhåll av ledningar. Då kan vi vara tvungna att tillfälligt stänga av leveransen till ett begränsat område. Berörda fastighetsägare meddelas alltid via brev och informationen återfinns också här nedan.

Planerade arbeten

Orsak Start Slut
Arbete på nätet 2020-02-27 08:00 2020-02-27 14:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
02775.02 Kv Dungen 19 Jakobslundsvägen 34
03238.01 Kv Dungen 16 Dalvägen 29
02773.02 Kv Dungen 15 Dalvägen 31
03311.01 Kv Forsen 30 Gamla Kyrkvägen 31
03300.01 Kv Dungen 5 Dalvägen 51
03358.01 Kv Rosenmandeln Dalvägen 74
03080.01 Kv Segeltorps Gård 14 Dalvägen 72
02776.02 Kv Dungen 22 Jakobslundsvägen 28
00405.01 Kv Segeltorps Gård 30 Dalvägen 104
00417.01 Kv Segeltorps Gård 26 Dalvägen 96
00506.02 N/A Dalvägen 100
02780.01 Kv Dungen 27 Jakobslundsvägen 46
02781.01 Kv Dungen 28 Jakobslundsvägen 48
02789.01 Kv Forsen 43 Dalvägen 28
02793.01 Kv Forsen 48 Dalvägen 40
02796.02 Kv Dungen 7 Dalvägen 47
00395.02 Segeltorps Gård 21 Dalvägen 86
02771.02 Kv Dungen 12 Dalvägen 37
00428.03 Kv Segeltorps Gård 24 Dalvägen 92
02791.02 Kv Forsen 45 Dalvägen 32
00411.02 Kv Segeltorps Gård 11 Dalvägen 66
00806.01 Kv Slänten 6 Dalvägen 23
00423.04 Segeltorps Gård 1 Jakobslundsvägen 8
03006.02 Dungen 17 Dalvägen 27
02766.02 Kv Dungen 3 Dalvägen 55
00413.02 Kv Segeltorps Gård 17 Dalvägen 78
03803.01 Kv Forsen 46 Dalvägen 34
03805.01 Forsen 49 Dalvägen 42
02777.02 Kv Dungen 24 Jakobslundsvägen 40
03042.02 Kv Dungen 23 Jakobslundsvägen 38
00414.03 Kv Segeltorps Gård 2 Jakobslundsvägen 10
03007.01 kv Segeltorps Gård 5 Jakobslundsvägen 16
03041.01 Kv Dungen 14 Dalvägen 33
00392.02 Segeltorps Gård 19 Dalvägen 82
00406.02 Kv Segeltorps Gård 8 Jakobslundsvägen 22
02794.04 Kv Forsen 51 Dalvägen 46
03008.02 kv Segeltorps Gård 6 Jakobslundsvägen 18
00519.02 Kv Segeltorps Gård 3 Jakobslundsvägen 12
00390.02 Kv Segeltorps Gård 20 Dalvägen 84
00424.02 Kv Segeltorps Gård 10 Jakobslundsvägen 26
00427.02 Kv Segeltorps Gård 23 Dalvägen 90
00422.02 Kv Segeltorps Gård 25 Dalvägen 94
02784.01 Forsen 38 Dalvägen 18
02786.02 Kv Forsen 40 Dalvägen 22
02790.01 Forsen 44 Dalvägen 30
02792.05 Kv Forsen 47 Dalvägen 38
02795.03 Kv Forsen 52 Dalvägen 48
01825.03 Kv Segeltorps Gård 27 Dalvägen 98
00410.02 Kv Segeltorps Gård 33 Dalvägen 110
00419.02 Kv Segeltorps Gård 34 Dalvägen 112
02768.01 Dungen 6 Dalvägen 49
02772.04 Kv Dungen 13 Dalvägen 35
02774.03 Kv Dungen 18 Jakobslundsvägen 36
01999.05 Segeltorps Gård 13 Dalvägen 70
03212.01 Kv Forsen 53 Dalvägen 50
03279.01 Kv Segeltorps Gård 31 Dalvägen 106
03310.03 Kv Forsen 29 Gamla Kyrkvägen 29
02629.03 Forsen 31 Gamla Kyrkvägen 33
03875.01 Kv Dungen 11 Dalvägen 39
02765.02 Dungen 2 Dalvägen 57
02767.02 Kv Dungen 4 Dalvägen 53
02769.04 Kv Dungen 9 Dalvägen 43
02770.02 Kv Dungen 10 Dalvägen 41
02779.01 Kv Dungen 26 Jakobslundsvägen 44
00412.02 Kv Segeltorps Gård 7 Jakobslundsvägen 20
00402.03 Kv Segeltorpsgård 32 Dalvägen 108
00418.02 Kv Segeltorps Gård 22 Dalvägen 88
00420.01 Kv Segeltorps Gård 29 Dalvägen 102
03337.01 Kv Forsen 32 Gamla Kyrkvägen 35
00421.03 Kv Segeltorps Gård 4 Jakobslundsvägen 14
00429.02 Kv Segeltorps Gård 18 Dalvägen 80
00518.04 N/A Dalvägen 68
00877.06 Segeltorps Gård 35 Dalvägen 114
02414.02 Kv Segeltorps Gård 16 Dalvägen 76
02778.01 Kv Dungen 25 Jakobslundsvägen 42
02788.02 Kv Forsen 42 Dalvägen 26
03043.01 Kv Dungen 21 Jakobslundsvägen 30
04227.01 Forsen 37 Dalvägen 16
02785.01 Kv Forsen 39 Dalvägen 20
02787.02 Kv Forsen 41 Dalvägen 24
02805.02 Kv Forsen 50 Dalvägen 44
04403.01 Segeltorps Gård 9 Jakobslundsvägen 24
03174.01 Kv Dungen 20 Jakobslundsvägen 32
03247.02 Höjden 118 Dalvägen 63, Segeltorp