Ägarbyte privat

NUVARANDE FASTIGHETSÄGARE      
Kundnummer:* Telefon:
Gatuadress:* E-post:
Datum för ägarbyte:* Fullständig adress slutfaktura (ange även postnr och postadr):
       
NY FASTIGHETSÄGARE      
Namn:* Namn2: (obligatoriskt vid flera ägare)
Personnr (YYMMDD-XXXX):* Personnummer (YYMMDD-XXXX):
Telefon dagtid:* Telefon bostad:
E-post:    
       
Serviceavtal:
   
Övrigt:    
* obligatoriska fält