Trygg Värme Villa Serviceavtal

1 090 kr/år

Kostnaden debiteras månadsvis på din energifaktura.
Serviceavtal tecknas inte på på fjärrvärmecentraler som är äldre än 20 år.

Felsökning och servicearbete på ordinarie arbetstid är kostnadsfritt för dig som har Trygg Värme Villa. Övrig tid debiteras 800 kr/h. Minimidebitering 2 timmar. Eventuell kostnad för material tillkommer alltid.


Samtliga priser anges inklusive moms och är giltiga till och med 2019-12-31.

Trygg Värme Villa
Serviceavtal för fjärrvärmecentraler

Vi erbjuder serviceavtalet Trygg Värme Villa till alla kunder som äger en fjärrvärmecentral som är max 20 år gammal.

Efter en första kontroll där vi ser över funktion och komponenter knyts du som kund till vår beredskapsorganisation och får tillgång till vår dygnet-runt-service.

För att ett avtal skall kunna tecknas kontrollerar vi att centralen är korrekt installerad (i enlighet med våra tekniska bestämmelser) och att samtliga komponenter fungerar som det är tänkt. Skulle detta inte vara fallet erbjuder vi dig att åtgärda felen till en förmånlig kostnad. När anläggningen är i fullgott skick börjar sedan serviceavtalet att löpa.

Vad ingår i Trygg Värme Villa?

Rådgivning – dygnet runt

Som servicekund får du tillgång till vår kunskap dygnet runt. En tekniker är alltid beredd att via telefon hjälpa dig vid eventuella fel. Kan felet inte åtgärdas över telefon kommer vi ut och felsöker utan kostnad under dagtid. Nätter och helger kommer vi ut vid akuta fel mot en rabatterad timkostnad.

Kostnadsfri reparatör under dagtid

Om fel är så omfattande att vi måste komma ut och åtgärda på plats, betalar du ingenting för arbetskostnaden under ordinarie arbetstid. Visar det sig att någon del måste bytas ut, då ger vi dig ett mycket konkurrenskraftig pris på materialet som utbytes. Vi har många reservdelar på lager då vi ser det som service till dig som kund.

Om läckage uppstår

En fjärrvärmecentral innehåller ett antal packningar, de åldras med tiden och behöver ibland bytas ut. Därför är det viktigt att du öppnar ditt fjärrvärmeskåp och kontrollerar eventuella läckage någon gång per år. Kontakta oss om du upptäcker läckage så kommer vi ut och byter ut packningar kostnadsfritt under ordinarie arbetstid.

Bevakning

Som Trygg Värme Villa kund kan du känna dig trygg. Vi på Södertörns fjärrvärme kommer månatligen att bevaka din förbrukning  eller (temperaturdifferens) Ser vi att värdet är avvikande kommer vi att kontakta dig, Du erbjuds kostnadsfritt hembesök för felsökning.

Självriskeliminering

Skulle du, mot förmodan, råka ut för en vattenskada i samband med ett läckage från din fjärrvärmeväxlare har du som servicekund en förmånlig försäkring som täcker självrisken för skadan.

Teckna serviceavtal Trygg Värme Villa

Teckna serviceavtal Trygg Värme Villa genom genom att fylla i blanketten nedan. Skriv ut två exemplar - behåll den ena själv och signera och skicka in det andra exemplaret till:

Södertörns Fjärrvärme
Box 3073
145 03 Norsborg

 Trygg Värme Villa beställningsblankett

Kontakta alltid oss när du behöver hjälp med din fjärrvärmecentral

Vi har en kunnig och erfaren serviceorgansation med dygnet-runt-jour. Om du får problem med din fjärrvärmecentral är det alltid oss på Södertörns Fjärrvärme du ska kontakta.