<< tillbaka

Priser Trygg Värme Bas

Serviceavtal 

Fjärrvärmecentral 
Innehåll:
 - En årlig funktionskontroll
 - Tekniskt stöd
 - Energistatistik
 - Dygnet-runt-jour*

5 292 kr/år
Tilläggstjänster till serviceavtal Trygg Värme 
Funktionskontroll  808 kr/st
Tillsynskontroll  658 kr/st
Full-service reglerutrustning Offereras separat
Sekundärkulvert 
(dygnet-runt-jour*) 
2 103 kr/år
Service/underhåll ventilationsaggregat Offereras separat
Övriga tjänster  
Funktionskontroll för kunder 
utan serviceavtal
1 200 kr/st

* Utryckning och fastställande av trolig orsak utan extra kostnad. Krävs åtgärder debiteras  en rabatterad arbetskostnad på 488 kr/tim under normal arbetstid resp. 976 kr/tim övrig tid (ordinarie pris är 608 kr/tim resp. 1 216 kr/tim). Kostnad för material samt eventuella  arbetsredskap tillkommer till förmånligt självkostnadspris + 15% i administrativ kostnad.

Samtliga priser anges exklusive moms och är giltiga till och med 2018-12-31.