Mätarbyten

Som fjärrvärmeleverantör måste vi säkerställa att kunden debiteras på ett korrekt sätt. Lika viktigt som det är för oss att kunden känner sig trygg med sin värmeleverans, lika viktigt är det att dina fakturor är korrekta.

Vi fakturerar din fjärrvärme elva gånger per år. Underlaget för faktureringen får vi från den värmemätare som sitter monterad vid din fjärrvärmecentral. I Sverige är det lag på hur ofta dessa mätare skall bytas för att garantera funktionaliteten.

Alla mätarbyten genomförs av vår personal eller av entreprenörer och är självklart kostnadsfria för dig som kund. Våra villakunder får i god tid före utbytet ett brev hem där vi informerar om tid för bytet. Ett byte sker normalt på ett par timmar och aviseras ett par veckor i förväg.

Vi byter områdesvis, d.v.s. du och dina grannar får troligen nya mätare vid samma tillfälle. Efter ett områdesbyte skickas ett antal mätare på stickprovskontroller hos en certifierad testare, allt för att säkerställa mätarnas funktion.