Fjärrvärmecentralen ägs av dig som kund. När centralen är äldre än 20 år kan det vara en god idé att byta ut den till en ny modern anläggning.

En modern fjärrvärmecentral är liten och kompakt och har en snabb elektronisk reglering och energisnåla tryckstyrda pumpar. Genom att byta till en modern fjärrvärmecentral får du med största sannolikhet en effektivare och jämnare energiförbrukning.

Anlita Södertörns Fjärrvärme för utbyte av fjärrvärmecentral

När du väljer att köpa din nya fjärrvärmecentral av Södertörns Fjärrvärme får du tillgång till 30 års samlad erfarenhet av fjärrvärme som uppvärmningsform. Du säkerställer därför att du att du får en tekniskt korrekt installation.

Vi lämnar fyra års garanti på installation och funktion och under garantitiden har du dessutom gratis dygnet-runt-beredskap samt serviceavtal.Vi hjälper dig om fjärrvärmecentralen inte fungerar som den ska och svarar på dina funderingar. Efter installationen kommer en av våra servicetekniker ut på plats, kontrollerar arbetet och visar dig hur du bäst kan reglera och justera centralen.

När Södertörns Fjärrvärme levererar och installerar en fjärrvärmecentral ingår också återmontering av den mätare som sitter i centralen.

Om du anlitar en entreprenör vid byte eller ombyggnation av fjärrvärmecentralen

  • Flödesschemat och den tekniska specifikationen på den nya växlaren skall godkännas av oss innan arbetet kan påbörjas.
  • Alla byten och justeringar av din fjärrvärmecentral skall meddelas Södertörns Fjärrvärme före arbetets påbörjan.
  • Kontrollera att den fjärrvärmecentral som du installerar är P-märkt.
  • De som utför jobbet måste ha erforderliga licenser och dessa skall skickas till Södertörns Fjärrvärme innan arbetet påbörjas.
  • Entreprenören som gör jobbet måste följa samtliga punkter i våra lokala anvisningar. (Se alltså till att entreprenören har tillgång till de lokala anvisningarna.)
  • Södertörns Fjärrvärme förbehåller sig rätten att underkänna felaktiga installationer.

Kundens ansvar – Södertörns Fjärrvärmes ansvar

Södertörns Fjärrvärme äger och ansvarar för fjärrvärmenätet som transporterar det uppvärmda fjärrvärmevattnet ut till kunderna. Däremot är kunden ansvarig för hela systemet innanför ventilerna i fastigheten, såsom fjärrvärmecentral och ledningar för varmvatten. Ventilerna sitter oftast på insidan av huset.

Installationsanvisningar (lokala anvisningar)

 Företag