Södertörns Fjärrvärme stöder dessa verksamheter:

Huddinge AIS      Tumba Handbolls hemsida     

 

Förfrågan om sponsring

Vi arbetar utifrån en tydlig strategi och policy när vi beslutar vilka organisationer eller projekt vi skall sponsra. Har du önskemål om eller förslag till sponsring är du välkommen att kontakta oss. Observera att vi enbart tar emot skriftliga sponsorsförfrågningar.

En sponsorsförfrågan ska innehålla följande information:

  • För- och efternamn
  • Kontaktinformation (fullständig adress och telefon, samt eventuell e-post)
  • Din roll i projektet/organisationen
  • Kort sammanfattning av projektet/organisationen samt budgeterat sponsorsbelopp
  • Motprestationer från er sida