Miljöcertifieringar

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över.

Green Building

GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler.  Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. 
Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget Brons, Silver eller Guld.

Med vår bränslemix kan man uppnå både silver och guld beroende på fjärrvärmens andel av byggnadens totala energianvändning samt beroende på byggnadens övriga energiposters (hushållsel, verksamhetsel, driftel etc) energikälla.
Här finns aktuella siffror om vår bränslemix för Miljöbyggnad.
Underlaget är detsamma som finns på SGBC:s hemsida.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. 
BREEAM används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek.
Byggnaden kan uppnå betyget Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.I en jämförelse är BREEAM det system som ställer högst krav för att nå toppnivån inom systemet. 

LEED

LEED används för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader – bostäder såväl som olika lokalbyggnader och stadsdelar.
Byggnaden bedöms utifrån ett poängsystem och kan uppnå betyget Certifierad, Silver, Guld eller Platinum. Den som fått en certifiering måste åta sig att återrapportera verklig data för vatten-och energianvändning i 5 år.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Beslutet att införa Svanenmärkningen fattades av Nordiska Ministerrådet 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav.

Svanen ställer krav på att den specifika energianvändningen maximalt får uppgå till 75 % av BBR.

Vägledning för ansökan av Svanenmärkta hus (pdf)