Energispartips

Sänkt energiförbrukning i hemmen betyder minskad energiproduktion, vilket i sin tur betyder minskade utsläpp och en renare miljö. Då leverans och rening av kallvattnet kräver energi innebär en minskning av vattenförbrukning även det en minskad miljöpåverkan. Genom att minska energiförbrukningen sparar du dessutom pengar.

Köket

Kyl- och frys  
Rekommenderad temperatur i kyl är +6°C och i frys -18°C. För varje grad temperaturen sänks ökar energiförbrukningen med 1 kWh i veckan. Vid köp av ny kyl och frys – kontrollera miljöklassen och hur mycket energi den drar. Exempelvis en A+++ märkt kyl drar 60 % mindre energi än en A-märkt kyl.
Låt tillagad mat svalna innan du sätter in den i kylen. Använd ekoinställningen på kyl och frys om den har en sådan funktion.
Tina mat i kylskåp över natten istället för i mikrovågsugnen.

Låt inte dörren till kyl och frys vara öppen mer än nödvändigt.

Spis  
Använd endast plana kärl i samma storlek som plattan för att inte förbruka onödig energi. Använd vattenkokare för att koka upp vatten. Det drar mindre energi än att koka upp vattnet på spisen.
Håll locken till grytor stängda för att minska värmeförlust och sänk värmen när den nått kokpunkten. Koka bara så mycket vatten som du behöver.
Övrigt  
Tappa upp vatten i diskhon i stället för att diska under rinnande vatten vid handdisk. Använd endast spisfläkten när du lagar mat, eftersom den suger ut stora mängder uppvärmd luft.
Fyll diskmaskinen innan du kör den.
 

Badrummet

Använd ett snålspolande duschmunstycke. De flesta standardduschar förbrukar 60-100 liter varmvatten vid varje duschtillfälle om fem minuter. Motsvarande värde för en snålspolande dusch är endast 30-45 liter. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
Duscha istället för att bada. Fyll inte badkaret till brädden vid bad.

Övriga huset

Droppande kranar kan verka vara en bagatell, men ett års droppande av varmvatten kan kosta hundralappar. Därtill kommer kostnaden för kallvattnet. Problemet med droppande kranar åtgärdas lätt genom att byta packning. Genom att sänka inomhustemperaturen från 22°C till 20°C minskar energiförbrukningen med 10 %. Dessutom ger en för hög temperatur torr luft vilket kan upplevas besvärande.
Tvätta färre tvättar genom att vänta tills du kan fylla maskinen.
Fördragna gardiner och persienner hindrar värmen från att lämna rummet.
Elektronikapparater i stand by-läge drar ström. Stäng därför av dessa på off-knappen när de inte används. Du kan också koppla alla apparater till ett grenuttag med en gemensam on- och offknapp för att stänga av alla apparater samtidigt.
Vädra genom att göra korsdrag en kort stund i stället för att låta fönstret stå på glänt under flera timmar. På så sätt går inte så mycket värme till spillo. Stäng av termostaterna på elementen om du behöver vädra en längre tid. Den kalla luften gör annars att termostaten drar upp effekten till maximal nivå.
Låt inte laddare till mobiltelefon och bärbara datorer sitta kvar i eluttaget. De drar energi även när de inte laddar någon apparat. Undvik att ställa stora möbler framför elementen. Värmen ”blockeras” så att det krävs högre effekt att värma upp rummet.
Släck lamporna i de rum du inte vistas i. Täta dörrar och fönster.
Välj om möjligt en energileverantör som kan leverera miljövänlig el och värme.
 

Fjärrvärmecentralen

Ställ in fjärrvärmecentralens reglerkurva så lågt som möjligt utifrån ditt komfortbehov. När du ska byta cirkulationspump bör du överväga att byta till en tryckstyrd cirkulationspump då den drar mindre energi.
Varmvattentemperaturen bör ligga mellan 50-55°C . Tag för vana att se över din fjärrvärmecentral regelbundet.

Vad kostar varmvattnet?


För att värma upp 1 m3 varmvatten 1°C går det åt 1,16 kWh. Ska du t ex öka temperaturen från 8°C till 38°C går det åt 35 kWh . Vid en fjärrvärmekostnad om 77,12 öre/kWh kostar detta 27 kr/m3 varmvatten. Till detta kommer kostnaden för kallvatten på ungefär 15 kr. En slutkostnad på 42 kr/m3 för varmvattnet. För en femminuterdusch blir detta:
Standarddusch som drar 20 liter/min: 4,20 kr
Snålspolande dusch som drar 6 liter/min: 1,26 kr

En familj med två vuxna och två barn som duschar 300 gånger per person och år sparar 3500 kr/år genom att använda en snålspolande dusch. Det är alltså möjligt att spara mycket pengar och energi med en snålspolande dusch, framförallt om man är många i familjen.

Hur kontrollerar jag vattenåtgången i duschen?
1.Ta fram en hink.
2.Sätt på duschen på max flöde.
3.Spola vatten i hinken i 10 sekunder.
4.Mät upp hur mycket vatten som ryms i hinken.
5.Multiplicera mängden vatten i hinken med 6 så får du liter per minut.

Energi- och klimatrådgivningen ger tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning.