Trygg start på dagen för Morgonvägen

Samfälligheten Morgonvägen i Tullinge har haft serviceavtal hos Södertörns Fjärrvärme i många år. Anders Olsson ansvarar för värmesystemet i samfälligheten och ger sin bild av hur ett serviceavtal fungerar i praktiken.

Anders Olsson är lekman på fjärrvärme. Eller åtminstone var, innan han blev varm i kläderna. Så är det ofta i samfälligheter. Någon måste ta ansvar förvärmesystemet, expert eller inte. Men tekniken är komplex och måste fungera.

På Morgonvägen beslutade man tidigt att ta proffshjälp. Redan på nittiotalet tecknade man serviceavtal med Södertörns Fjärrvärme för primärsystemet, den del av systemet som omfattar fjärrvärmecentralen. För några år sedan kompletterade man avtalet till att även omfatta sekundärsystemet som leder varmvattnet vidare till samfällighetens hushåll.

”Vi ville inte stå oförberedda vid en stor störning. Serviceavtal ger oss tryggheten vi behöver. Det är helt klart värt pengarna”, säger Anders Olsson.

För Anders och hans grannar var det naturligt att anlita Södertörns Fjärrvärme för jobbet. 

Man hade redan kontakten med företaget och visste vad teknikerna gick för.

”Att leta i djungeln av entreprenörer var inget alternativ för oss. Vi kände Södertörns Fjärrvärme och var trygga med att de hade kompetensen”, säger Anders.

Anders framhåller också fördelen att faktiskt kunna begära hjälp när man behöver den. Utan avtal får man ringa växeln och hoppas att det finns folk att tillgå.

”Nu ringer vi bara Mattias så vet vi att problemet blir fixat snarast möjligt”, säger Anders.

Mattias heter Broman i efternamn och är servicetekniker på Södertörns Fjärrvärme. Han har jobbat länge med Morgonvägen och tar emot de flesta av Anders samtal.

”Att vara tillgänglig så mycket som möjligt är självklart för mig. Den fördelen ska våra avtalskunder ha. Om jag inte kan ta utryckningen själv ser jag till att jobbet blir gjort av våra underleverantörer”, säger Mattias.


Avtalet ger Morgonvägen flera rättigheter. Men för Anders är det inte ett tillräckligt skäl till att man förnyar år efter år. I stället är det servicenivån som är avgörande. Att veta att en person man lärt känna och litar på nästan alltid finns i andra änden av luren.

”Det är befriande att höra Mattias säga: ’fixar det, ringer tillbaka när det är klart’. Skulle det i stället gå trögt att få hjälp så kanske man skulle tappa sugen och inte tycka det är värt det”, avslutar Anders Olsson.