Fjärrvärme och fjärrkyla ger behagligt inomhusklimat året om

I april 2014 slog Kungens Kurva Shoppingcenter upp dörrarna för besökare för första gången. Södertörns Fjärrvärme svarar för både värme och kyla till det nya köpcentrumet.

När Ikano 2010 upphandlade energilösning för det nya köpcentrumet var kravet att den skulle ha hög tillförlitlighet, låg investeringskostnad och enkel drift.

”Fjärrvärme och fjärrkyla från Södertörns Fjärrvärme uppfyllde alla våra krav”, säger Carina Nyholm på Ikano Retail Centres,som är projektchef för Kungens Kurva Shoppingcenter.

Vid sidan av miljövinsterna är just enkelheten är en av fjärrvärmens stora fördelar. Fjärrvärmen, och i detta fall även fjärrkylan, är bägge energiformer som är såväl tillförlitliga som enkla att hantera.

Värmer på vintern, kyler på sommaren

Fjärrkyla är en energiform med stor potential som kan användas i kylrum för lagring av till exempel frukt och grönsaker. Ett annat viktigt användningsområde är luftkonditionering av lokaler och det är så fjärrkylan används i Kungens Kurva Shoppingcenter.

Fjärrvärme används för att värma lokalerna på vintern och fjärrkyla för att kyla på sommaren. Energilösningen garanterar därmed ett komfortabelt klimat året om i köpcentrumet.

”Rätt inomhusklimat är viktigt för oss. Samtidigt är det en utmaning då vi har stora luftvolymer att värma och variationer i både besökarantal och utomhustemperatur”, säger Magnus Wihlborg på Ikano som är centrumchef.

Utmaningar även vid ledningsdragningen

Flera fastigheter i området var sedan tidigare anslutna till fjärrvärme. Därför behövde ledningarna till gallerian bara dras från en närliggande anslutningspunkt. Man gjorde ett så kallat stick från en ledning på en intilliggande fastighet, varifrån man drog nya ledningar till gallerian. Tyvärr uppstod ett missförstånd mellan parterna om ledningsdragningen. Betongplattan tillköpcentrumet byggdes ovanpå rören, vilket är olämpligt från servicesynpunkt. Då gjordes en okonventionell lösning, som faktiskt medför vissa fördelar.

”Vi enades om att dra nya rör mellan vår och grannfastighetens yttervägg, ett smalt utrymme som inte används för något annat”, berättar Carina Nyholm.

Förutom att man slapp gräva ner rören i marken blir det lättare att nå rören vid reparationer och underhåll. Dessutom behövdes inte en ful plåtlucka som annars skulle ha placerats på entréväggen i köpcentrumet.

”Vi är nöjda med hur vi gemensamt löst problem som alltid uppstår i sådana här projekt”, avslutar Carina Nyholm.