Hornbach har flyttat in i Botkyrka

12 000 kvadratmeter bygg- och trädgårdsmarknad. 8 000 kvadratmeter drive-in för byggmaterial. 2008 öppnade Hornbach ett byggvaruhus i Botkyrka. Det var deras största i Sverige och första i Stockholmsområdet.

”Vi har tittat på Botkyrka i många år, det passar oss bra med läget intill E4:an, dessutom har vi haft väldigt bra kontakt med kommunen”, berättar Ronnie Hellström som är expansionsansvarig för Norden.

12 månader från röjning tillfärdigt byggvaruhus

Endast tolv månaders byggtid från det att man påbörjade röjningsarbetet till dess att bygget besiktigades och godkändes är ett Hornbach-rekord.

”Det är bara möjligt med en genomtänkt och perfekt samordnad logistik”, påpekar Ronnie.

Sprängde bort 300 000 ton svartsten

Man var tvungna att spränga bort en större mängd svartsten innan bygget kunde påbörjas. Närmare bestämt 300 000 ton. Det krävdes hela 7 500 lastbilslaster för att frakta bort stenen.

”Det var bara en av de utmaningar vi tvingades bemästra för att få en jämn yta att bygga på”, berättar Ronnie.

Fjärrvärme som uppvärmningsform

Inom den tyska byggvaruhuskedjan är det viktigt att man gör miljömedvetna val i sina nyetableringar och byggprojekt. Man engagerar sig bland annat i miljöfrågor och ser alltid till att använda sig av miljöriktiga tekniker och byggsätt. Man får förmoda att det passade bra att man i och med nyetableringen blev granne med ett fjärrvärmebolag.

”Ja, det var en fördel att Södertörns Fjärrvärme låg så nära, det måste man säga. Dessutom hade de redan en fjärrvärmeledning under den tilltänkta byggplatsen”, berättar Ronnie.

Rent och smidigt

”Fjärrvärme är framförallt en ren och smidig uppvärmningsform”, säger Ronnie och fortsätter, ”samarbetet med Södertörns Fjärrvärme har fungerat väldigt bra och vi har hållit våra tidplaner”.