Värmer luftmassor motsvarande halva Globen i urberget

Uppdraget från SL var något att sätta tänderna i för Södertörns Fjärrvärme: Ordna ett komfortabelt inomhusklimat året runt i SL:s blivande tunnelbanedepå som till stora delar byggs djupt inne i urberget i Norsborg.

För att Stockholm ska fortsätta växa måste lokaltrafiken utvecklas. En viktig del i SL:s satsning är den nya tunnelbanedepå som nu byggs och som väntas tas i bruk under 2017. Att depån förläggs till Norsborg beror bland annat på att det är nära röda linjens ändstation och att berget är av god kvalitet.

”Vi kommer att använda depån för att underhålla, reparera och städa våra tunnelbanetåg. Depån är också en del i en större satsning som ska ge tätare, pålitligare och punktligare trafik på röda linjen”, säger Elin Elmér, informationsansvarig på SL för Norsborgsdepån.

Plats för 17 tåg under jord

Det är ett bygge i kolossalformat som Norsborgsborna kan bevittna intill Skarpbrunnavägen. För att inte ta mer plats än nödvändigt kommer depån till stor del att byggas inne i berget i Eriksbergsåsen.

”Det kommer att bli tre uppställningstunnlar under jord som sammanlagt har plats för upp till 17 tåg. Luftmassorna som ska värmas motsvarar halva Globen i volym”, fortsätter Elin.

Även uppvärmningstekniskt är de jättelika underjordiska utrymmena en utmaning. Jan Skagerström är installationsledare för VVS i projektet och ansvarig för depåns uppvärmningssystem. Hans första uppgift var att utvärdera förutsättningarna och besluta om lämpligt energislag.

Normalt kan man jämföra med hur man dimensionerat liknande anläggningar. Men depån liknar ingenting annat, så här fanns inte den möjligheten. I stället fick Jan utgå från beräkningar, erfarenhet och fingertoppskänsla.

Han berättar att det handlar om att väga samman flera faktorer. Fjärrvärmen är enkel att använda och driftsäker eftersom kunden undviker risken för problem med egen utrustning. Även miljö- och kostnadsmässigt bedömdes fjärrvärmen vara fördelaktig.

”Totalt sett kom vi fram till att fjärrvärme var det bästa alternativet”, säger Jan Skagerström.

Värmen stannar kvar i berget

För att få effektiv värme i tunnlarna året runt måste även det omgivande berget värmas. Det kommer att ta flera år innan varmluften har värmt upp berget. Sedan hjälper berget faktiskt till att hushålla med energi, vilket gör bergrummet till ett energimässigt gynnsamt utrymme på lång sikt.

”Värmen isolerar mot kyla utifrån och fungerar som värmebuffert. Precis som ett stenhus, som är svårt att värma upp men som håller värmen länge”, avslutar Jan Skagerström.