Delicato får sin värme från Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme har många olika typer av kunder i sitt fjärrvärmenät. En något udda fågel är det klassiska bakverksföretaget Delicato.

Eva Lövgren är kvalitets- och miljöchef på Delicato och bor i närområdet tillsammans med sin man och deras två barn. Hon har arbetat på Delicato sedan 2003. Arbetsrollen som både kvalitets- och miljöchef innebär många olika åtaganden. ”Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 samt kvalitetscertifierade enligt BRC. Mycket av mitt arbete består i att säkerställa att vi lever upp till samtliga krav i dessa standarder och till all lagstiftning som är aktuell. ”Ett annat viktigt ansvarsområde gäller produktkvalitet och märkning av produkter, ett ämne som varit flitigt diskuterat i media senaste åren. ”Jag bevakar aktuella debatter, till exempel allt som handlar om E-nummer, transfetter, palmolja och annat som berör vår bransch. Vi vill förstås leverera produkter som motsvarar eller överträffar våra kunders behov, krav och förväntningar. Idag handlar det inte bara om smak och utseende på våra produkter, utan vi måste också kunna visa att vi följer med i utvecklingen och jobbar med miljö- och hälsofrågor”

Övergången till fjärrvärme

Även om Eva har varit på Delicato ganska länge, var hon inte med när man tog beslutet att gå över till fjärrvärme. ”Nej, det är långt före min tid, vi har varit anslutna sedan åtminstone 1996, eventuellt längre. ”Varför man valde just fjärrvärme har hon ändå en ganska klar uppfattning om. ”Jag utgår ifrån att man ansåg att det var den energiform som bäst levde upp till kraven på att vara miljöriktig och prisvärd. Dessutom är den både lättskött och driftsäker. ”Delicato håller för tillfället på med ett projekt med målsättningen att återvinna värmen från ugnarna, det vill säga spillvärmen. Allt för att jobba så miljömedvetet som möjligt.