Fjärrvärmeanslutning av villor

Fjärrvärme är ett bekvämt, prisvärt och miljövänligt sätt att värma upp sitt hem. Ligger din fastighet inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

Har du dessutom redan ett vattenburet värmesystem i din villa är det förhållandevis enkelt att genomföra konverteringen till fjärrvärme. Då byts befintlig värmepanna ut mot en fjärrvärmecentral och genom ledningar som grävs ner på tomt och till existerande fjärrvärmeledning kopplas fastigheten in på fjärrvärmenätet.

Som tillval erbjuder vi demontering och bortforsling av befintlig värmepanna samt konvertering till vattenburet system från exempelvis direktverkande el.

Kontakta oss för att se om det är möjligt att ansluta din fastighet till fjärrvärme.