Så fungerar det

Kyla handlar om i stort sett samma teknik som för fjärrvärme. Därför går det att utnyttja en samverkan av projektering, drift, skötsel och övervakning. Det kan vara praktiskt för den som redan får sin värme från oss.
Fjärrkyla är precis som fjärrvärme skonsam mot miljön. Vårt köldmedium påverkar inte ozonskiktet. Kyla är således i samklang med vårt långsiktiga miljötänkande.
Kyltekniken fungerar som ett kylskåp, men i stället för många små anläggningar koncentreras produktionen av kyla till en enda stor central.
Precis som med fjärrvärme handlar kyla om att fördela ut vatten med bestämd temperatur, tryck och flöde. Man utnyttjar skillnaden i temperatur i det kalla vatten som kyler ventilationsluften i en fastighet. Detta vatten kan sedan återigen kylas ned för ytterligare cirkulation i kylnätet.

Kylackumulator vid Huddinge Maskincentral. Under natten laddar den upp med vatten som kylts av de svala nattimmarna för att sedan på dagen skickas ut i rörledningar för att ge kyla åt t.ex. köpcentrum och sjukhus.