Fjärrkyla

För att möta marknadens behov av kyla bygger vi lokala kylanläggningar eller kylnät som kan betjäna flera fastigheter i dess närhet. 

  • Kyla är lika enkelt och bekymmersfritt som fjärrvärme. Det handlar inte bara om behovet av att ha en jämn och sval temperatur. Kyla fyller också en viktig funktion i flera av företagens verksamheter.
  • Vi erbjuder både komfortkyla, processkyla och kyla till maskiner - dock endast till företag. Vår kyla är prisvärd, lättskött, trygg och miljövänlig.
  • Fördelarna med kyla är flera. Kunden får extra utrymme över eftersom ingen egen platskrävande eller bullerstörande kylanläggning behövs.
  • Vi har en hög driftsäkerhet med manuell övervakning dygnet runt. Vid larm är vi snabbt på plats. Dessutom har vi en särskild beredskapsstyrka som sköter alla våra kylanläggningar.